Podstawowe ubezpieczenia, których potrzebuje każda osoba pracująca na własny rachunek

Osoby samozatrudnione, z wielu powodów (prawnych, ekonomicznych itp.), są narażone na ryzyko bankructwa, z czego muszą zdawać sobie sprawę i na co muszą się przygotować. Dlatego też przyjrzymy się ubezpieczeniom, których potrzebuje każda osoba pracująca na własny rachunek, czyli narzędziom, dzięki którym powinna ona zabezpieczyć się przed ryzykiem, które może dotknąć jej firmę i ją samą. W czasach takich jak obecne nie dziwi fakt, że są tacy, którzy wolą ignorować ten fakt pod pretekstem oszczędności, nazywając składki ubezpieczeniowe wydatkami, podczas gdy w rzeczywistości są one inwestycją.

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa

Po pierwsze, przejdźmy do najbardziej klasycznego rozwiązania – chodzi o ubezpieczenia majątkowe, które obejmują majątek firmy. Na przykład przyjrzymy się różnym rodzajom ubezpieczeń niezbędnych w codziennej działalności:

  • Ubezpieczenie naszych nieruchomości i znajdującego się w nich majątku ruchomego (biur, lokali, magazynów, domów itp.). Istnieją różne możliwości w zależności od tego, czy jesteśmy właścicielami, czy najemcami, ze szczególnymi klauzulami dotyczącymi na przykład towarów.
  • Ubezpieczenie mienia od maszyn specjalnych, obowiązkowe w przypadku dóbr nabytych w drodze leasingu.
  • Ubezpieczenia budowlane dla firm budowlanych.
  • Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od szkód własnych.

To tylko niektóre z dostępnych możliwości, ale dają nam one pogląd na to, przed jakimi rodzajami ryzyka powinniśmy się chronić. Ważne jest, aby odpowiednio wybrać zakres ubezpieczenia, aby uniknąć nakładania się na siebie ubezpieczeń majątku oraz aby nie pozostawić żadnego majątku bez odpowiedniego ubezpieczenia. Chcesz przeczytać więcej artykułów na temat samozatrudnienia? Zajrzyj na https://pracowity.pl

Kredyt i ubezpieczenie

Osoba pracująca na własny rachunek, podobnie jak każda firma prawdopodobnie posiada kredyt, a ta sytuacja wiążą się z ryzykiem. Aby tego uniknąć, można wykupić różne rodzaje ubezpieczeń: Ubezpieczenie spłaty, które w przypadku śmierci lub inwalidztwa anuluje kredyty.

Inne ubezpieczenia

  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zarówno umowne (np. wynikające z zaniedbań zawodowych), jak i pozaumowne (bardzo specyficznym przykładem może być obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych).
  • Ubezpieczenie, które obejmuje czasową niezdolność do pracy.
  • Ubezpieczenie zdrowotne dla osób samozatrudnionych lub ich pracowników.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Oprócz wyżej wymienionych, istnieją bardziej standardowe polisy ubezpieczeniowe dla firm i osób pracujących na własny rachunek, a także polisy ubezpieczeniowe dostosowane do konkretnych rodzajów ryzyka. Trudno jest znaleźć nieprzewidziane zdarzenie, którego nie można przewidzieć i zabezpieczyć za pomocą instrumentów ubezpieczeniowych.

Poprzedni post Ubezpieczenie zdrowotne: Dlaczego jego zakup jest ważny?
Następny post Jakie ubezpieczenie powinna mieć firma?