Co to jest ubezpieczenie? Poznaj rodzaje ubezpieczeń

Pojęcie ubezpieczenia jest bardzo proste do zrozumienia. Płacisz miesięczną lub roczną opłatę na rzecz firmy ubezpieczeniowej, aby ubezpieczyć swoje życie, zdrowie, pojazd, mienie itp. na określony czas. W zamian za to ubezpieczyciel płaci za szkody finansowe w przypadku jakiejkolwiek szkody na osobie lub przedmiocie objętym ubezpieczeniem.

W zamian za to firma ubezpieczeniowa za niewielką opłatą przenosi na ubezpieczyciela ryzyko straty finansowej. Na przykład, jeśli spotkasz się z wypadkiem samochodowym i musisz być hospitalizowany. Twoja polisa ubezpieczeniowa pokrywa koszty leczenia w przypadku hospitalizacji. Ubezpieczenie samochodowe pokryje również koszty związane z uszkodzeniem samochodu.  W międzyczasie, jeśli zginiesz w czasie wypadku, Twoja rodzina otrzyma ryczałtową kwotę za Twoje ubezpieczenie na czas pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie zdrowotne – dlaczego tak ważne?

Od sztuki po zwierzęta domowe, istnieje ubezpieczenie na wiele rzeczy, z którego należy skorzystać zgodnie z ich potrzebami i priorytetami. Istnieją jednak 3 rodzaje ubezpieczeń, które są najbardziej istotne.

Ubezpieczenie na życie:

Ubezpieczenie na życie chroni finansowo Twoją rodzinę w przypadku przedwczesnej śmierci. Oto, jak to działa. Przez określoną liczbę lat płacą Państwo regularną składkę do firmy ubezpieczeniowej. W zamian za to firma ubezpieczeniowa wypłaca Twojej rodzinie sumę ubezpieczenia na wypadek Twojej śmierci w trakcie trwania polisy.

Istnieją różne rodzaje polis ubezpieczeniowych na życie i w niektórych z nich otrzymujesz kwotę ryczałtową, jeśli przeżyjesz okres trwania polisy. Na przykład, ubezpieczenie terminowe zapewnia wyższą ochronę za niższą kwotę składki w porównaniu z innymi polisami na życie. Ale nie wypłaca się żadnych pieniędzy posiadaczowi polisy, jeśli przeżyje ten okres.

Ubezpieczenie zdrowotne:

Ubezpieczenie zdrowotne jest sposobem na zapewnienie Tobie i Twojej rodzinie najlepszej opieki medycznej bez obawy o koszty.

W ubezpieczeniu zdrowotnym koszt leczenia osoby (osób) ubezpieczonej(ych) ponosi firma ubezpieczeniowa. W zamian za regularnie opłacaną przez Ciebie składkę, firma ubezpieczeniowa pokrywa wszystkie wydatki związane z chorobą, na którą ubezpieczony potrzebuje leczenia. Obejmują one hospitalizację, opiekę dzienną, pocztę, pre-hospitalizację itp.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

Takie ubezpieczenie jest wykorzystywane do ubezpieczenia nieruchomości, samochodów, firm, itp. Przy zakupie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodu, domu, firmy, w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia lub mienia w trakcie trwania polisy, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie finansowe właścicielowi polisy.

 

 

 

Poprzedni post Jak działa ubezpieczenie?
Następny post Rodzaje dostępnych ubezpieczeń na rynku

Jeden komentarz w temacie “Co to jest ubezpieczenie? Poznaj rodzaje ubezpieczeń

Dodaj komentarz